Jako dík, za to, že jste nám pomohli vás přijímáme do našeho Bratrstva Kočičí Pracky.

Stáhněte si svou průkazku s identifikačním číslem a hrdě ji noste ve své peněžence!

K takovému kroku jsme přistoupili po dlouhých debatách a buďte si jistí, že jste první lidé, kterým se takové cti dostane.

Budete sice pouze čestnými členy, takže nemáte hlasovací právo, ale i tak  je to velká pocta.

Stáhněte si průkazku Bratrstva Kočičí Pracky!

Ve velikosti k tisku zde:

Přispívat můžete:

Na účet Pražského spolku ochránců zvířat179500872/0300,

u příspěvků určených pro naše depozitum uvádějte variabilní symbol 1505.

Na každý poskytnutý finanční příspěvek Vám bude vystaven doklad,na vyšší částky sponzorská smlouva. Můžete je použít ke snížení základudaně z příjmů podle ust. §20, odst. 8, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.